Statsionaarsed õhupuhastussüsteemid värvikambrite jaoks - seeria «FILTAIR-PR»

Filtriga ventileerimine on lahutamatu ja väga vajalik element igas värvikambris. Seeria «FILTAIR-PR» statsionaarne õhupuhastussüsteem värvikambri jaoks võimaldab puhastada õhku, mis on väljast sisse surutud ja asub vahetult värvikambris. Peale selle aitab see välja viia värvimisprotsessi käigus tekkivat udu. Ilma hea ventilatsioonita värvikambris on töö kvaliteet oluliselt halvem. On vaja, et värvikambrisse oleks paigaldatud tootmistingimustele vajalik väljatõmbesüsteem.

Pakutav ventileerimistehnoloogia kujutab endast olemasolevate keskkonnatingimuste säilitamist kogu värvimistööde kestuse ja kuivatamisprotsessi jooksul, mille tulemusena on välistatud kaste tekkimine tootele ja luuakse soodsad tingimused katte pealekandmiseks ja kuivamiseks.

Filtreeritav keskkond – AINULT värv ja värvitolm.

Seeria «FILTAIR-PR» statsionaarne õhupuhastussüsteem värvikambri jaoks koosneb:

  • Ventilatsiooniagregaat
  • Ventilatsiooni ühenduskanalite süsteem
  • Pealevoolu- ja väljatõmbekarbid
  • КPealevoolu- ja väljatõmbefiltrite komplekt
  • Juhtimispaneelid

Ventilatsiooniagregaadid suudavad töötada kergel vedelkütusel, looduslikul gaasil (G20 metaan, G30 butaan, G31 propaan). Vastavalt Euroopa direktiivile generaatorigaasi kohta on paigaldatud üksnes СЕ sertifikaadiga põletid vastava sertifikaadiga, mis on välja antud ametliku lubatud sertifitseerimisorgani poolt.

Pakutavate ventilatsiooniagregaatide peamised tehnilised parameetrid on antud all ära toodud tabelis, ventilatsioonikanalite süsteemid, pealevoolu- ja väljatõmbekarbid ja juhtimispaneel valitakse individuaalselt, lähtudes tellija tootmisest tulenevatest nõuetest.

Baaskomplekteeritus FILTAIR-100.1-PR FILTAIR-100.2-PR FILTAIR-200.1-PR FILTAIR-200.2-PR FILTAIR-200.3-PR FILTAIR-200.4-PR FILTAIR-210.1-PR FILTAIR-210.2-PR FILTAIR-330.1-PR FILTAIR-330.2-PR FILTAIR-330.3-PR FILTAIR-480.1-PR FILTAIR-480.2-PR FILTAIR-480.3-PR FILTAIR-600.1-PR FILTAIR-600.2-PR FILTAIR-600.3-PR
Min/max soojusvõimsus (kW) 87.2-116 110.4-116 116-232 174.4-290 220.9-290 190-380 232.2-380 278.9-380 275-550 345.6-550 418.6-550 372.2-700 465.1-700 558.1-700
Min/max kasulik võimsus (kW) 78.5-105.6 99.4-105.6 104.4-211.1 120.4-211.1 136.1-211.1 157-261 198.8-261 171-342 209-342 251-342 247.5-495 311-495 376.7-495 335-630 418.6-630 502.3-630
Elektriline võimsus (kW) 1x4 kW 1x5.5 kW 1x4 kW 1x5.5 kW 1x7.5 kW 1x9.2 kW 2x4 kW 2x5.5 kW 2x4 kW 2x5.5 kW 2x7.5 kW 3x4 kW 3x5.5 kW 3x7.5 kW 4x4 kW 4x5.5 kW 4x7.5 kW
Elektritoide (V/F/Hz) 400/3/50
Min õhukulu (m3/h) 12500 16000 12500 16000 18000 21000 25000 32000 28000 34000 38000 42000 51000 57000 56000 68000 76000
Max kasulik statistiline rõhk (Pa) 400 500 400 500 600 400 500 400 500 600 400 500 600 400 500 600
Max õhukulu (m3/h) 15000 19000 15000 19000 23000 26000 30000 38000 32000 40000 48000 48000 60000 72000 64000 80000 96000
Min. kasulik statistiline rõhk Max (Pa) 150 200 150 200 250 150 200 150 100 150 100 150 100
Δt Õhu Min-Max (min võimsuse korral)) 15°C-18°C 15°C-17.8°C 20°C-23.9°C 15.8°C-18.7°C 15°C-19.2°C 15°C-18.6°C 15°C-18°C 15°C-17.8°C 15.3°C-17.5°C 15°C-17.6°C 15°C-18.9°C 14.8°C-16.9°C 14.9°C-17.5°C 15°C-18.9°C 15°C-17.1°C 15°C-17.6°C 15°C-18.9°C
Δt Õhu Min-Max (max võimsuse korral) 20.2°C-24.2°C 15.9°C-18.9°C 40.3°C-48.4°C 31.9°C-37.8°C 26.3°C-33.6°C 23.3°C-28.8°C 24.9°C-29.9°C 19.7°C-23.4°C 30.6°C-35°C 24.5°C-28.8°C 20.4°C-25.8°C 29.6°C-33.8°C 23.7°C-27.8°C 19.7°C-24.9°C 28.2°C-32.3°C 22.6°C-26.6°C 18.8°C-23.8°C

Tööstuslike värvikambrite töörežiimid

Värvimis-kuivatuskambrid võimaldavad saada minimaalse ajaga kvaliteetse värvikatte. Selle jaoks on kambris mitu töörežiimi, mis valitakse lähtuvalt värvimisetapist.

Värvitolmust saastunud õhk tõmmatakse ventilaatoritega värvikambrist välja läbi värvifiltrite komplekti. Filtrid on paigutatud niiviisi, et need takistavad värvimistolmu otsest sattumist õhukanalisse ja kaitsevad ka ventilaatori tigu. Ventilatsioonisüsteem teostab operaatorite (maalrite) ohutuse huvides värvimisrežiimis õhu täieliku vahetuse ja on varustatud rekuperaatoriga soojusenergia kokkuhoidmiseks. Kuivatusrežiim pakub ainult osalist õhuvahetust, see tagab soojusenergia veel suurema kokkuhoiu. Ventilatsioonisüsteem on varustatud klappidega, mis tagavad värvikambris madalama rõhu, see välistab lahustiaurude lekkimise töötsoonist.

  • Kasutusala: Tööstuslik õhupuhastus värvimiskambrite jaoks