Abrasiivaine eraldamise blokid - seeria «ASU»

Tootmistingimustes toimub abrasiivaine regenereerimise või puhastamise protsess edukalt eesmärgiga pikendada abrasiivaine kasutusaega ja parandada töödeldava pinna kvaliteeti.

Regenereerimise või puhastamise protsessis abrasiivaine eraldatakse (separeeritakse) tolmust, mustusest, prügist ja edasiseks kasutamiseks sobimatutest fraktsioonidest.

Seeria ASU abrasiivaine eraldamise blokk on abrasiivaine transportimise mehhaanilise süsteemi oluline lüli – töödeldud abrasiivaine jõuab süsteemi läbi põrandalehtri, seejärel abrasiivaine separatsiooniblokki, kus toimub abrasiivaine eraldamine töödeldud tolmust ja mustusest. Puhastuse läbinud abrasiivaine viiakse läbi mehhaanilise kogumispunkri liivapritsiseadmesse, töödeldud tolm aga tolmupüüdjasse, kus see kuhjub lehtrisse. Tolmupüüdja filtriblokis puhastatakse tolmune õhk kõrge efektiivsusega filtrielementide abil ja atmosfääri suunatase üksnes puhastatud õhk.

Seeria ASU abrasiivaine eraldamise blokid on trumlitüüpi separaatorid ja saavad suurepäraselt hakkama abrasiivaine eraldamisega töödeldud tolmust ja prügist tööstuslikes kõrgenenud saastatuse tingimustes.

Baaskomplekteeritus ASU-2
Trummelseparaator pöörleva sõelaga suurte osakeste eraldamiseks (võrk 5 mm),
mootor 0,37 kW
+
Õhkpuhastusega kaskaadpuhasti peene tolmu ja prügi
eraldamiseks, ühendatud õhupuhastussüsteemi
min 1500-2000 m3/min
+
Pikkus, mm (L) 900
Laius, mm (W) 516
Kõrgus, mm (H) 1475
Kaal (kg) 175

  • Kasutusala: Abrasiivi regeneratsioon