Blastvent OÜ värvimiskambrid

Blastvent OÜ värvikamber on seadmete kompleks, mis on kokku pandud lähtuvalt tellija nõudmistest maksimaalselt kõiki töörežiime automatiseerides. Värvimiskambrit on maksimaalselt lihtne kasutada, see on üks tema võtme-eeliseid. Meie kambrid valmistatakse, kasutades nüüdisaegseid filtreerimismaterjale, see võimaldab saavutada kõrgeima õhupuhastamise taseme.

Antud tehnoloogia eeldab keskkonna kindla klimaatilise seisundi säilitamist kogu värvimistööde perioodi ja kuivatamise protsessi ajal, seejuures ei teki esemele kastet ja luuakse soodus olukord katte pealekandmiseks ja kuivamiseks.

Samuti jälgitakse lubatud lahustiaurude sisaldust värvimise protsessis ja ennetatakse plahvatus- või tuleohtliku olukorra tekkimist. On olemas aerosoolne tulekustutussüsteem, mis töötab nii automaatsel kui manuaalsel režiimil. Kõigil operaatori tööetappidel tagatakse kambris tootmise ohutusnõuete täitmine ja seadmete töö kontroll.

Seinad on värvimiskambril mittepõlevatest sandvich-paneelidest, mis väldivad värvitolmu ja lahustiauru leket töötsoonist välja. Seinte kerge konstruktsioon võimaldab kärpida ehituse töömahtu, aega ja maksumust. Kambril on sisekaitse, valgustus, uksed ja kaks automaatset väravat.

Kaks väravakomplekti, mis avatakse käsitsi, paigaldatakse värvimiskambri otstesse, üks komplekt aga kambri sisse, see võimaldab teostada üheaegselt ja sõltumatult värvimistöid koostiselt või värvilt erinevate värvide või lakkidega. Need väravad kujutavad endast voldikkonstruktsiooni, mis koosneb PVC kattega kangast, komplekteerimisüksustest, terasdetailidest ja alumiiniumprofiilist. Väravate avamine-sulgemine (kokkuvoltimine-lahtivoltimine) toimub käsitsi. Pakutavad väravad on spetsiaalselt projekteeritud tööks rasketes tingimustes (suur niiskus, madal temperatuur, suur tuulekoormus, palju tolmu) ja on võrdlemisi suurte mõõtmetega. Igas väravakomplektis on personali jaoks inspekteerimisuksed sisse ehitatud aknaga.

Valgustus on värvimiskambris korraldatud plahvatuskindlate valgustite komplekti abil. Valgustite võimsus tagab piisava valguse värvimistööde teostamiseks kambri töötsoonis.

Ventilatsioon on värvimiskambris korraldatud plahvatuskindlate madalsurve radiaalventilaatorite abil ja on vertikaalselt suunatud, mis tagab õhu liikumise kambris ülalt alla. Selline õhujaotusskeem lubab välistada riskid, mis tekib õhu külgliikumise korral ja millest üks on pihustatud värvi sattumine varem värvitud pinnale. Õhu liikumise kiirus kambris on piisav ohtlike gaaside õigeaegseks eemaldamiseks kambrist ja vastab normidele, mis on antud EN standardites.

Värvitolmust saastunud õhk tõmmatakse ventilaatoritega värvimiskambrist välja läbi värvimisfiltrite komplekti. Filtrid on paigaldatud nii, et need takistavad värvitolmu otsest sattumist õhukanalisse ja kaitsevad nende eest ka ventilaatori tigu. Operaatorite ohutuse eesmärgil vahetab ventilatsioonisüsteem värvimisrežiimis kogu õhu ja on varustatud rekuperaatoriga soojusenergia kokkuhoidmiseks. Kuivatusrežiimis vahetatakse õhk vaid osaliselt, see tagab veel suurema soojusenergia kokkuhoiu. Ventilatsioonisüsteem on varustatud klappidega, mis aitavad tagada värvimiskambris madalama rõhu, see välistab lahustiaurude lekke töötsoonist välja.

Kütmine toimub värvimiskambris kütteagregaatidega, mis töötavad looduslikul gaasil või vedelkütusel. Küttesüsteemi automaatika kontrollib temperatuuri ja valib siseneva voo ja selle temperatuuri sõltuvalt valitud režiimist ja välisõhu temperatuurist.

värvikamber on varustatud gaaside kontrolli süsteemiga. Lubatud taseme ületamisel suudab süsteem valida vastava signaali valgus- või helisignalisatsioonis ja anda sellega juhtijale teada režiimi muutusest kambri töös ohtlike gaaside taseme vähendamiseks kambris.

Kuna seadmete standardkomplekt ei vasta kõigi töövõtjate individuaalsetele nõuetele, siis pakume moodulsüsteemi, mis annab lõputud komplekteerimisvõimalused.

Vastavalt planeeritud süsteemi tulemusena tõuseb teostatavate värvimistööde kvaliteet, samuti suureneb operaatori töö tootlikkus.

  • Kasutusala: Abrasiivi vaakum kogumine ja regeneratsioon
Veel selles kategoorias: « BLASTVENT OÜ haavlikambrid